top of page

Karakia: Tatai Whakapapa

Ko Rangi

Ko Papa

Ka Puta Ko Rongo

Ko Tānemahuta

Ko Tangaroa

Ko Tumatauenga

Ko Humietiketike

Ko Tawhirimatea

 

Tokona te Rangi ki runga

Ko Papa ki raro

 

Ka puta ira tangata

Ki te w’ai ao ki te Ao Marama

 

E RongoW’akairia ake ki runga

Kia Tina – tina

 

Hui E

Taiki E

Tatai Whakapapa

Ranginui and Papatūānuku, bound in embrace.

From that union come Rongomātāne and Tānemāhuta. 

Positioning himself heavenwards.

Tangaroa, Tūmātauenga and Haumiatiketike follow, and then Tāwhirimātea who fled to the sky father, e hai.

Ranginui hoisted skywards, Papatūānuku below,

Separated so the physical world, the world of light can emerge.

Humankind is nurtured. In the crevices of the mother’s body Spreading out to cover the face of the earth The landmass and the outer islands, e hai.

 

This is how it is, Rongo

Uphold and secure this order Secure peace and tranquility Above and below. To all people and all descendants. Affirm it and secure it.

So be it!

bottom of page